VM Pavilion, Oslo, Norwegian Building, Project Photo, News, Design, Property Image

VM Pavilion, Oslo, Norway

Norwegian Architectural Intervention design by Snøhetta architects

18 Feb 2010

Location: Oslo, southern Norway

Norwegian text only:

Fotograf: Marte Garmann Johnsen
Bygning tegnet av Snøhetta AS

VM Pavilion Oslo - Snøhetta building Norway

VM Pavilion

Arkitektonisk Form

Utformingen av paviljongen skal forene norsk tradisjon og moderne design. Plassens faste inventar er tenkt inn i paviljongens utformning for å forsterke plassens kvaliteter.

VM Pavilion VM Pavilion design VM Pavilion Snøhetta

Paviljongen er skreddersydd til 7.juni plassen med sin plassering i det øvre hjørnet av plassen. Den tar hensyn til eksisterende trafikk, ganglinjer, samt siktlinjer fra slottet til Akershus festning og Rådhusplassen. Fasadene ut mot Henrik Ibsens Gate og UD fremstår som rolige og lukket, oppført som en varm trefasade i eik. Paviljongen er tenkt som en tredelt stram bygningskropp med to klare rektangulære volumer som er forbundet med en buet åpen forbindelse. Vi har ønsket å definere plassen gjennom å åpne paviljongen opp mot et indre rom og skape en intim møteplass omkring Kong Haakon Statuen. Miljø og økologi er et viktig aspekt av bygningen.

Paviljongen er utformet og bygget med hensyn til midlertidighet (lett å sette opp og demontere) og utført i massivtre levert av Moelven. (se fotos)

Byggningskroppen åpner seg opp imot et indre gårdsrom med glasfasader i full høyde. Glassfasadene fremstår levende og aktive som ansiktet utad for VM arrangørene og hvor informasjon om Ski-VM blir formidlet. Taket belegges med skifersten og fremstår som byggets femte fasade. Taket gis særlig hensyn da det blir en synlig flate i byrommet, fra de øvre etasjer i de omkringliggende bygg og får samme valør som plassens belegg.

Lysslissene i fasader mot hhv Henrik Ibsens Gate og Utenriksdepartementet (pleksiglass og fiberoptikk) er inspirert av spor i landskapet og istapper. Den er tenkt å gi fasaden en struktur som gir på en sober måte liv i den urbane omgivelsen og samtidig reflekterer alt lys i gatene.

Utifra miljøaspektet er paviljongen utarbeidet i moduler, så den etter avsluttet VM 2011 – lett kan demonteres. Hver bygningsdel kan settes opp separat eller samlet et annet sted og kan anvendes til mange funksjoner som ex. kontor/sommerhus/atelier. Heisen kan i sin helhet resirkuleres til en annen bygning.

Alle bygningsdeler har kommet som byggeklosser på tomten og skrudd sammen. Synlige skruer i fasaden gjør det lett å demontere bygget. Dette byggesettprinsippet har gitt en uvanlig rask og presis byggetid, nesten uten avfall.

Bygningen er på ca 300 m2 over 2 etasjer.

Montana Møbler og Flos Belysning har sponset bygget med deres produkter.

VM Pavilion Oslo VM Pavilion VM Pavilion design VM Pavilion Snøhetta

Kunstnerisk utsmykning ved Malene Landgreen

Kunstnerisk utsmykning af inngangsparti i VM 2011 Paviljong

Utsmykningen av inngangspartiets limtresøyler er en koloristisk og harmonisk helhetskomposisjon, der de sammensatte former og farger, kan skape assosiasjoner til bevegelse, strømlinjer, sportsdrakter og eleganse. Den tilfører bygget et markant, koloristisk element som forholder seg i målestokk 1:1 til arkitekturen.

Det er et enkelt dekorativt grep hvor limtresøylene i inngangspartiet males i klare soner på sideflatene. De malte flater er plassert likt, men forandrer seg i form og farge fra søyle til søyle. Dette vil kunne gi rommet en dynamikk gjennom publikums bevegelse forbi og inni bygget. Fargeflatene vender alle inn i rommet og er kun en liten, men fattet og dekorativ del av hver enkelt søyle. Utsmykningen fremhever søylenes vertikalitet.

Fargene er samstemt med designere av VM profilen: “Brandlab Oslo”

VM Pavilion Oslo images / information from Snøhetta Architects

Snøhetta

Location: Oslo, Norway, northenr Europe

Norwegian Architecture

Contemporary Norwegian Architecture

Norwegian Architecture Designs – chronological list

Oslo Architecture Walking Tours

Oslo Buildings

Norwegian Architect

Norwegian Architecture – Selection

Oslo Operahouse
Design: Snøhetta
Oslo Operahouse by Snøhetta

Petter Dass Museum, Alstaharg, northern Norway
Design: Snøhetta
Petter Dass Museum

Energy Positive Powerhouse, Telemark
Architects: Snøhetta
Powerhouse Telemark Building
photo © Ivar Kvaal
Energy Positive Powerhouse Telemark

Skigard Hytte, Kvitfjell, Lillehammer
Design: Mork-Ulnes Architects
Skigard Hytte Kvitfjell Lillehammer
photography : Bruce Damonte
Skigard Hytte, Kvitfjell, Lillehammer

DogA Exhibition centre and offices, Oslo
Design: JSA
DogA Exhibition centre Oslo

DnB NOR Headquarters Building, Bjørvika waterfront, Oslo
Design: MVRDV
DnB NOR Headquarters Oslo

Oslo House

Crystal Clear Oslo

Comments / photos for the VM Pavilion, Oslo Norwegian Architecture page welcome

Visit Norway